ROBOTY BUDOWLANE w ramach powierzonego Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach” polegająca na poprawie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia (HRP).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a. remont i adaptacja pomieszczeń i instalacji w budynku przychodni,
b. wymiana nawierzchni korytarzy na nową wykładzinę PVC,
c. zainstalowanie automatycznych drzwi wejściowych,
d. wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej przy wejściu do budynku,
e. montaż monitoringu,
g. udzielenie 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, a także minimum 2-letniej gwarancji na dostarczone wyposażenie, z przekazaniem dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje, wg wzoru Karty Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik Nr 11 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.06.2022 | 14:00


» Lokalizacja

43-178 Ornontowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie
  • Sprzęt video
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
ul. Klasztorna 1
43-178 Ornontowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 9691105320
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się