„BUDOWA ALTANY”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa altany w obrębie geod. Krzyżanowice na działce nr ewid. 654/6, 654/8 gm. Iłża dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót remontowych do wykonania, wyszczególnienie
i opis prac towarzyszących oraz wykaz materiałów określa dokumentacja projektowa, załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2022 | 15:00


» Lokalizacja

27-100 Iłża


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
Krzyżanowice 219
27-100 Iłża
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się