Udzielenie i obsługa linii kredytowej złotowej w wysokości 20.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego (dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Brwinów w roku 2022) oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

» Opis zapytania

Środki z linii kredytowej będą uruchamiane po podpisaniu umowy w okresie od dn 01.09.2022 r. do dn28.12.2022 r. Środki finansowe z linii kredytowej będą uruchamiane każdorazowo na podstawie złożonego przez Zamawiającego wniosku, w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia w banku i w wysokości podanej przez Zamawiającego. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. W w/w sytuacji linia kredytowa zostanie zamknięta z dniem 29.12.2022 r. 1)Spłata środków z linii kredytowej następować będzie 4 razy w roku w ostatni dzień spłaty każdej raty kredytu począwszy od dn 31.01.2023r. do dn 31.12.2034r. „Prognozę wyceny i spłat kredytu” sporządza bank wg wzoru formularza cenowego – zał nr 1A. Pierwsze odsetki od kredytu będą spłacone w terminie do dn 30.12.2022r., a kolejne odsetki od kredytu będą spłacane w terminie płatności raty kapitału, począwszy od dn. 31.01.2023 r. Spłata kapitału będzie następowała ostatniego dnia właściwego miesiąca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2022 | 12:00


» Lokalizacja

05-840 Brwinów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się