Powrót

Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni na obszarze wiejskim na terenie gminy Jarocin w roku 2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obszarze wiejskim na terenie gminy Jarocin w roku 2022.
Dla części nr 1 – Wykaszanie traw z poboczy i rowów dróg gminnych oraz innych terenów zieleni.
Dla części nr 2 – Utrzymanie parków, skwerów i innych terenów zieleni oraz cięcia pielęgnacyjne żywopłotów.

Zamówienie obejmuje obszar wiejski gminy Jarocin wskazany w załącznikach nr 1 do umów dla dwóch części.
Parki i skwery wymagające bieżące utrzymania wskazane są w załączniku nr 3 do umowy dla części nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2022 | 10:00


» Lokalizacja

63-200 Jarocin


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się