Wykonanie usługi w zakresie badań laboratoryjnych, specjalistycznych, diagnostyki obrazowej, konsultacji spec. dot. Medycyny Pracy i dyspanseryzacji oraz badań lekarskich i psychologicznych ...