Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm zgodnego w ilości 3500 ton. Kruszywo nie może zawierać dodatków, plastiku, folii itp.Ilość kruszywa należy traktować szacunkowo, ilość ta może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w zakresie realizacji Umowy. Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na wskazaną drogę i w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Dostawa musi odbywać się autami o ładowności 18t w związku z brakiem możliwości dojazdu autami typu ciągnik siodłowy z naczepą. Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach 8:00-13:00 w ilości podanej w zamówieniu. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2022 | 10:00


» Lokalizacja

95-500 Sochaczew


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Gmina Sochaczew
ul. Warszawska 115
95-500 Sochaczew
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się