Wykonanie usługi farmaceutycznej polegającej na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi farmaceutycznej polegającej na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II.
Zamawiający będzie zlecał usługę w okresie obowiązywania umowy wg jego rzeczywistych potrzeb, określając ilość worków z mieszaniną do żywienia pozajelitowego. Ilość worków wskazana w SWZ może ulec zmianie (tj. zwiększyć się bądź zmniejszyć), w zależności od zapotrzebowania zamawiającego, przy zachowaniu ceny jednostkowej i z uwzględnieniem łącznej wartości umowy.
Szczegółowe ilości towaru, które zostały ujęte w specyfikacji asortymentowo – cenowej, obejmują poszczególne ich rodzaje. Przy ustalaniu zakresu wykonania umowy uwzględnia się wyłącznie ogólną wartość umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.04.2022 | 08:00


» Lokalizacja

40-752 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul.Medyków 16
40-752 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się