Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Remont nawierzchni dróg powiatowych metodą remontu cząstkowego polegający na:
oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni, uzupełnieniu istniejących ubytków w nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 0-5 cm oraz ułożeniu 1 warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na całej szerokości i uzupełnieniu kruszywem poboczy o szerokości 0,75 m do wyrównania z niweletę nawierzchni.
Zamawiający przewiduje wykonanie remontu na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych:
a) droga powiatowa nr 4912E na odc. Karczmy - Kociszew - ok. dł. 160 m x szer. 5m = 800 m2,
wg załącznika nr 10 do SWZ – Mapa sytuacyjna DP 4912E,
b) droga powiatowa nr 2308E w msc. Sromutka – ok. dł. 160 m x szer. 6m = 960 m2,
wg załącznika nr 11 do SWZ – Mapa sytuacyjna DP 2308E.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2022 | 11:00


» Lokalizacja

97-400 Bełchatów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się