naprawa chromatografu cieczowego z wyposażeniem

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest naprawa chromatograf cieczowego
z wyposażeniem (degazer, 2x pompa binarna, automatyczny podajnik i dozownik, kontroler, termostat kolumn), nr seryjny: ABDG55570779, ABDXR5570569, ABDXR5570570, ABCXR557, typ/model: ExionLC: Degasser, AC PUMP/2.11, Autosampler/2.05, Producent AB Sciex.
Opis: Wymiana uszczelek i tłoków w pompach binarnych.
Wyeliminowania wymaga bardzo długi okres niezbędny do wykondycjonowania aparatu (wielokrotny nastrzyk próbki niezbędny do ustabilizowania się czasów retencji analitów).
Ostateczny termin wykonania usługi: 2022-05-14.
Wszystkie niezbędne do wykonania naprawy materiały i części dostarczy Wykonawca.
Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzenia, dobrą praktyką inżynierską. Serwis i inżynierowie winni posiadać autoryzację i potwierdzenie szkoleń przez producenta ww. spektrometru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2022 | 12:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się