Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia asystentów/trenerów pracy osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi