Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły – Stegna – Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły – Stegna – Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański”. Przedsięwzięcie w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej jest przewidywane do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk na podstawie art. 37 ust. 2 Ustawy jest jednostką prowadzącą postępowanie w imieniu Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gniewskiej 21/B-43A, 81-047 Gdynia. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty PTMKŻ będzie obowiązane do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.03.2022 | 13:00


» Lokalizacja

80-298 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
telefon: 58 350 11 00
fax: 58 350 11 01
email: sekretariat@pkm-sa.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się