Doradztwo proinnowacyjne w zakresie nowych technologii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, koncepcji smart city dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi doradczej: „Doradztwo proinnowacyjne w zakresie nowych technologii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, koncepcji smart city dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na etapie diagnozy, dialogu technicznego i konkursu dwu-etapowego” polegające na ścisłej współpracy z JST w zakresie wdrażania rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów w obszarach funkcjonowania JST, poprzez ich właściwą identyfikację, analizę możliwych rozwiązań oraz pozyskanie innowacyjnych rozwiązań z rynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ oraz w załączniku nr 2 – wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.03.2022 | 12:00


» Lokalizacja

31-542 Kraków


» Kategoria asortymentowa

 • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
 • Infrastruktura telekomunikacyjna
 • Licencje i oprogramowanie
 • Pamięci przenośne
 • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
 • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
 • Usługi internetowe i telefoniczne
 • Usługi opracowywania oprogramowania
 • Usługi wdrożeniowe
 • Utrzymanie i serwis
 • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kazimierza Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się