„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla RZD Żelisławki” - II postępowanie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla RZD Żelisławki”
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
16000000 Maszyny rolnicze, 16700000 Ciągniki
3. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw określono w załączniku nr 2 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych) oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2022 | 10:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się