DOSTAWA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO - APARATU USG WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM