Zabezpieczenie budynku Klubu Żeglarskiego (OBORA) w systemie zaprojektuj - wybuduj.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynku dawnej obory wraz
z cielętnikiem, odpowiednio do Załącznika nr A do SWZ – Programu funkcjonalno-użytkowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2022 | 11:00


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się