Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki, w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”