Szkolenia oraz doradztwo w obszarze budowania współpracy międzyinstytucjonalnej i multiprofesjonalnej oraz budowania i wzmacniania partnerstw na rzecz włączenia społecznego