Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 280 (Psary Kąty – Święta Katarzyna w latach 2021-2023

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie gminy Bodzentyn wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót. Wszystkie parametry dróg mają spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przedmiot zamówieni obejmuje:
a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi Psary – Grabowa łączącej drogę powiatową 0587T z granicą ŚPN, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Psary Kąty na działce nr ewidencyjny 280, na odcinku ok 370 m zaznaczonym na załączniku graficznym od wysokości działki nr ewidencyjny 257 do granicy ŚPN działka nr ewidencyjny 311 z uwzględnieniem poszerzenia o wydzielone działki 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310/1 również będące własnością Gminy Bodzentyn. Przewiduje się, że droga będzie miała następujące parametry: droga dwukierunkowa o szerokości min 3,5 m nawierzchnia szutrowa
W ramach przebudowy/budowy drogi należy zaprojektować kanał technologiczny ew. uzyskać odstępstwo.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2022 | 12:00


» Lokalizacja

26-010 Bodzentyn


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się