Przegląd okresowy oświetlenia awaryjnego z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia dla wszystkich galerii oraz kubatur zamkniętych nawęglania, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz okresowego przeglądu oświetlenia awaryjnego dla kotłowni bloków 1-8, poziom od 0 do 25m dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra