Dostawa kabli SN typu NA2XS(F)2Y na potrzeby Enea Operator. Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Dostawa kabli SN typu NA2XS(F)2Y na potrzeby Enea Operator. Sp. z o.o.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2022 | 10:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się