Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż przy zadaniach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z podziałem na części