Modernizacja pomieszczeń rozdzielni elektrycznych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Znak sprawy: IA1.284.4.2022.HP

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2022 | 11:00


» Lokalizacja

Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się