Remont oczyszczalni ścieków.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych składających się na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzewicy przy ulicy Słowackiego wraz z rozruchem technologicznym oczyszczalni po zakończeniu każdego etapu (rozbudowy i przebudowy) robót budowlanych i szkoleniem pracowników oczyszczalni oraz świadczeniami wynikającymi z rękojmi oraz udzielonej gwarancji. Rozbudowa oczyszczalni w zakresie procesu oczyszczania mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do wartości Q = 1255 m3 / d z zapewnieniem wysokich standardów jakości ścieków oczyszczonych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Przebudowa dotyczy obiektów istniejącej oczyszczalni. Wykonawca opracuje operat wodnoprawny i uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do rzeki Drzewiczki w km 28+250 oczyszczonych scieków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2022 | 12:00


» Lokalizacja

26-340 Drzewica


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Drzewica
ul. Staszica 22
26-340 Drzewica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się