Świadczenie usługi monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo

» Opis zapytania

2.1. Dostarczenie sygnału wizyjnego 20 kamer miejskiego monitoringu, siecią przesyłową będącą w dyspozycji Wykonawcy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu do Centrum Monitoringu Miejskiego we Władysławowie (CMM) oraz Komisariatu Policji we Władysławowie (KP).
Wykonawca dysponować musi siecią przesyłową, która umożliwia przesył sygnału wizyjnego w rozdzielczości FHD z prędkością min. 20 fps ze wszystkich kamer bez zakłóceń.
Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zobowiązany jest zapewnić:
a) - adaptację 3 kamer wraz z osprzętem będących w dyspozycji Zamawiającego celem prawidłowego przesyłu sygnału na okres 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i rozpoczęcia pracy systemu w ciągu 30 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia. - załącznik nr 1 (plan lokalizacji kamer uwzgledniające kamery istniejące i planowane);
b) - montaż 17 kamer obrotowych wraz z osprzętem będących w dyspozycji Wykonawcy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, celem prawidłowego przesyłu sygnału na okres 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i rozpoczęcia pracy systemu w ciągu 30 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia - załącznik nr 1;
- ciągłość przesyłu sygnału wizyjnego z 20 kamer, których lokalizację określa załącznik nr.1 do niniejszego zapytania wraz ze sterowaniem, podglądem i rejestracją obrazu w CMM usytuowanego przy ul. Gen. Hallera 19 we Władysławowie oraz Komisariacie Policji (KP) przy ul. Towarowej 1 we Władysławowie.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów energii elektrycznej zużytej w związku z podłączeniem kamer do przyłączy gminnych za 1 punkt przyłączeniowy wynosi 250 PLN brutto rocznie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2022 | 14:00


» Lokalizacja

84-120 Władysławowo


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Władysławowo
Gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
telefon: +48 586745400
fax: Brak
email: um@wladyslawowo.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się