Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa JRG nr 2 KP PSP w Płońsku z siedzibą w Raciążu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2022 | 11:00


» Lokalizacja

Sienkiewicza, 9
09-100 Płońsk
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe
  • Audyt i controlling
  • Usługi księgowe

» Dane nabywcy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
Sienkiewicza, 9
09-100 Płońsk
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się