Budowa i rozbudowa istniejących układów retencyjno-rozsączających oraz budowa podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej zlewni ul. Kopernika na terenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej lokalnej oraz uzbrojenia-systemów retencyjno-rozsączających do ziemi. Podstawowy zakres rzeczowy robót/zestawienie ilości, długości przewodów i elementów:
1) Kanalizacja lokalna ul. Jasna zlewnia 1 /naw.asfaltowa/ – przynależna – 200m2; Fz=180m2
- przykanaliki deszczowe Ø 160 mm z PVC –L=4,0 mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –1+1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl./8 szt/V=3,5m3
2) Kanalizacja lokalna ul. Gołębia zlewnia 2 /j.asf/ -F-400m2:Fz=360m2
- przykanalik deszczowy Ø 160mm z PVC –L=2m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynkiowym.3,6x1,2x1,8/18szt/–1kpl.V=7,8m3
Istniejący system drenażowy do rozbudowy:
- wpusty Ø 500mmbetonowe osadnikowe z kratami t.ciężki -2kpl
- przykanaliki deszczowe PVCØ 200mm, L=14m
- studnia drenażowa żelbetowa Ø 1200mm rozsączające, V=3,5m3 z włazem t.ciężki -1kpl
3) Kanalizacja lokalna ul. Powstańców zlewnia 3 /j.asf/ - 300m2:Fz=270m2
- przykanalik deszczowyØ 160mm z PVC –L=6m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl.; V=3,5m3
4) Odwodnienie 3 pkt. ul.Żwirki i Wigury - Długa zlewnia 4 /F=500-700m2 :razem Fz=450-630 m2- studnia rozsączająca Vertical Ø 1000mmzwpustem kl. D o gł. 3,0m –1 kpl.
- przykanaliki deszczowe Ø 160mm z PVC –L=12,0 mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm – 3 kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynko wym.3,6x1,2x1,8–1kpl-V=7,8 m3
- zbiornik rozsączający skrzynko wym.4,8x1,2x1,2 –1kpl V=7 m3
5) Odwodnienie skrzyżowania ul. Sosnowa - ul. Witoszyńskiego zlewnia 5 - F=400m2 Fz=360m2:
- przykanalik deszczowy Ø 160 mm z PVC –L=3m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –2kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–2 kpl / 2xV=7,8m2
6) Kanalizacja lokalna ul. Okólna zlewnia 6 naw.asfalt./przynależna F=300m2 Fz=240m2:
- przykanalik deszczowy Ø 160 mm z PVC – L=6m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –2 kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1 kpl. V=3,5m3
7) Kanalizacja-rozbudowa ul.Łomaska zlewnia 7 naw.asfalt./przynależna F=778m2; Fz=700m2
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–1 kpl - V=7,8m3
- przykanalik PVC Ø 160mm L=2m
Istniejący system drenażowy do oczyszczenia rozbudowy:
- wpusty Ø 500mmbetonowe osadnikowe z włazami t.ciężki -2 kpl
- przykanaliki deszczowe PVC Ø 200mm,L=9m
- studnia/chłonna/żelbet. Ø 1200mmrozsączająca,V=3,5m3z włazem t.ciężki -1kpl
8) Kanalizacja lokalna ul. Sielczyk zlewnia 8 naw.asfalt./przynależna F=300m2+ gruntowa Fz=200m2
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl;
Istniejące poprzeczne odwodnienie liniowe V200t.ciężkiego o dł.6m/do wykorzystania/
9) Kanalizacja punktowa: Czerwińskiego zlewnia 9 naw.asfalt. F=200-300m2; Fz=180m2
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –1kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl
10) Kanalizacja lokalna ul. Tuwima zlewnia 10 - F=350m2;
- przykanaliki deszczowe Ø 160mm z PVC –L=17 mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø425 mm –3kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.3,6x1,2x1,8–1kpl.-V=7,8m3
11) Kanalizacja lokalna ul. Szumowa zlewnia nr 11naw.asfalt./przynależna F=250m2:
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –2kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x0,6x1,2 –1kpl
12) Kanalizacja punktowa : ul. Grzybowa zlewnia 12 naw.asfalt./przynależna F=400-450m2 Fz=360m2
- przykanalik deszczowy Ø 160mm z PVC –L=12m
- odwodnienie liniowe V200 ,L=24+35m
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425mm –3kpl.
- zbiornik rozsączający skrzynki o wym.4,8x1,2x1,2 –1kplV=7,8m3
13) Kanalizacja lokalna ul. Grzybowa-Modrzewiowa zlewnia 13 - F=250m2; Fz=180m2
- przykanaliki deszczowe Ø 160mm z PVC –L=7 m lub17mb
- wpust uliczny osadnikowy Ø 425 mm –1kpl.
- Studnia drenażowa PP Ø 1000 mm rozsączająca ist.V=4,5m3 z włazem t.ciężki - 1kpl
14)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2022 | 12:00


» Lokalizacja

21-500 Biała Podlaska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska w Białej Podlaskiej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się