Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa Warsztatów Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa Warsztatów Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15. W zakresie robót budowlanych są m.in. instalacje wewnętrzne, instalacje zewnętrzne wod.-kan., elektryczne nn. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 1211, 1342/6, 1342/7, 1342/8, 1342/9, 1336/30, 3458,3457, 3452/8, 1343/2, 1343/1, 2018, 2017/8, 2017/10, 1339/4, 1336/41, 1339/1, 1336/31, 3452/10 w obrębie ewid. 061501_1.0001 Radzyń Miasto, na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 273/2016 z 6 lipca 2016 r. w zakresie oznaczonym jako II i III etap realizacji od osi konstrukcyjnej „J” do osi konstrukcyjnej „H”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2022 | 10:30


» Lokalizacja

21-300 Radzyń Podlaski


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Radzyński
Pl. I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się