Etykiety/Druki ZP Sztum (21-01-2022)

» Opis zapytania

Zapraszam do wzięcia udziału w zapytaniu dotyczącym wydruku druków/etykiet A4 i A5, jedno i dwustronnych. Wzory druków znajdują się w Kryteriach ogólnych.

Zaproponowana cena netto za sztukę zawierać powinna koszt dostawy. Podane w zapytaniu ilości przedstawiają średnie zapotrzebowanie miesięczne dla 5 zamówień w roku. Minimalne zamówienie jednorazowe na dany druk - 2 000 sztuk.
Czas obowiązywania oferty - 6 miesiący.
Dostawa:
* Bartoszyce, ul. Strefowa 2
* Iława, ul. Lubawska 8 B
* Iława, ul. 1 Maja 14
* Nidzica, ul. Żeromskiego 24
* Sztum, ul. Kochanowskiego.

Termin płatności - 60 dni.
Faktura - BRW COMFORT.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2022 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i gadżety reklamowe

» Dane nabywcy

BLACK RED WHITE S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Marketing, reklama i PR z ostatnich 10 dni.