Dostawa odczynników laboratoryjnych do hematologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do hematologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych oraz wszystkich innych środków niezbędnych do korzystania z analizatorów dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.
2. Szacunkowa ilość oznaczeń 108 000. Częstotliwość wykonywania kontroli na 2 analizatorach - codziennie na 3 poziomach.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Szczegółowy wykaz wymaganych parametrów przez analizatory hematologiczne stanowi Załączniki nr 3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2022 | 10:00


» Lokalizacja

83-300 Kartuzy


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach Sp. z o.o. w Kartuzach
ul.Floriana Ceynowy 7
83-300 Kartuzy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się