Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Instytutu Matki Dziecka.

» Opis zapytania

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Instytutu Matki Dziecka. Szczegółowy opis stanowi zał. nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zał. nr 2 do SWZ - tabela asortymentowo-cenowa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

01-211 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się