Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi fizycznej (oraz wizyjnej/zdalnej) ochrony osób i mienia na obiektach będących w posiadaniu Zamawiającego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do niniejszego SWZ.
Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji:
1) zamówienie podstawowe:
a) ochrona fizyczna Część I (powierzchnia około 24ha,tzw. „Nowy zakład”), Część II (powierzchnia około 12ha, tzw. „Stary zakład”),
b) ochrona wizyjna/zdalna terenu Stacji przeładunkowej w Dobrej Nadziei, Gm. Pleszew.
2) zamówienie objęte prawem opcji - świadczenie usługi polega na ochronie wjazdu na teren budowy w ramach planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie Spółki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

63-200 Jarocin


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Witaszyczki 1A
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się