"Dostawa używanego samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym do transportu kontenerów o DMC 26000 kg"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym do transportu kontenerów o DMC 26000 kg, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do SWZ.
2. Pojazd powinien być w bardzo dobrym stanie technicznym, bez usterek, uszkodzeń mechanicznych i ognisk korozji.
3. Wykonawca zapewni pełną, co najmniej 1 miesięczną gwarancję na główne podzespoły pojazdu tj. silnik, skrzynia biegów, most napędowy.
4. Pojazd winien być dopuszczony do ruchu, zarejestrowany w Polsce lub posiadać komplet dokumentów do rejestracji oraz ubezpieczenie OC ważne minimum 14 dni po terminie składania ofert.
5. Przebieg powinien być udokumentowany na podstawie Książki Serwisowej, wydruku z Centralnej Ewidencji Pojazdów lub innych raportów dokumentujących historię pojazdu.
6. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj.: 05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

05-825 Chrzanów Duży


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 1
05-825 Chrzanów Duży
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się