Budowa budynku garażu dla OSP Chwałowice

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę budynku garażu dla OSP Chwałowice.
Szczegółowy zakres obejmuje:
ROBOTY BUDOWLANE
- Roboty ziemne
- Fundamenty
- Konstrukcja żelbetowa
- Roboty murowe
- Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- Kładzenie i wykładanie podłóg
- Roboty w zakresie okładziny tynkowej
- Kładzenie dachów metalowych
- Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
- Roboty elewacyjne
ROBOTY INSTALACYJNE
- Wentylacja
- Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania
- Instalacja wod.-kan.
PRZYŁĄCZA
- Przyłącze KS
- Przyłącze wody
ZAGOSPODAROWANIE
- Roboty drogowe
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- Zewnętrzne linie kablowe
- Zasilanie rozdzielnicy
- Instalacje elektryczne
- Instalacje odgromowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz SST stanowiącym załączniki Nr 7, 8 i 9 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2022 | 12:00


» Lokalizacja

27-100 Iłża


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Iłża
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się