Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nr 11 i 13 przy ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim oraz do budynku nr 59 we wsi Stronie Śląskie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynków nr 11 i 13 przy ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim oraz do
budynku nr 59 we wsi Stronie Śląskie.
Do zbudowania jest główny kanał sanitarny S1-S9 dł. 215,3 m położony w całości w jezdni ulicy
Kościelnej (droga gminna o nr. ew. 379) i trzy krótkie odnogi od kanału głównego dł. 11,8 m
zakończone studzienkami S7.1,S8.1 i S9.1, do których będą mogły być przyłączone budynki.
Studzienki te będą usytuowane poza jezdnią ulicy Kościelnej.
W zakres zadania wchodzi odtworzenie podbudowy jezdni bez odtworzenia nawierzchni z
asfaltobetonu.
Po zakończeniu robót należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, STWiOR, umową i
aktualnie obowiązującym stanem prawnym (w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo Budowlane i przepisami BHP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2022 | 11:00


» Lokalizacja

57-550 Stronie Śląskie


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Stronie Śląskie
Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się