Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia - Radziwiłła”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Wyzwolenia oraz ulicy Nefrytowej w Serocku na podstawie warunków technicznych wydanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. – pismo znak PRO.DWP.840.2715.2021.365297.21.PP z dnia 14.12.2021r., stanowiące załącznik nr 9 do SWZ. Zakres projektu obejmuje teren wzdłuż ulicy Wyzwolenia wraz z drogami odchodzącymi od niej na odcinku od ulicy Cz. Niemena do ulicy K. Radziwiłła oraz ulicę Nefrytową (włącznie z ulicą Cz. Niemena i K. Radziwiłła).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2022 | 11:30


» Lokalizacja

05-140 Serock


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się