Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego wraz z jego instalacją i uruchomieniem.