PRZETARG OFERTOWY NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA W UL. ŁĄKOWEJ I UL. TWARDOWSKIEGO W SOCHACZEWIE

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, na którą składają się:

1 Projekt budowlany:
„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego, na terenie działek nr ew.187/2, 187/8, 191, 195/7, 196/1, 201/3, 201/5, 202/1 (obręb nr 10 — Sochaczew Wschód) w m. Sochaczew, ul. Łąkowa i Twardowskiego,

2. Przedmiar robót,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

96-500 Sochaczew


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się