Dostawa oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Banie Mazurskie w 2022 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Banie Mazurskie w 2022 r. w następujących ilościach:
1)olej napędowy ON - 15 000 litrów,
2)benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 500 litrów,
spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.)
Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest tylko wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający gwarantuje, iż zakupi od Wykonawcy co najmniej 60% łącznej ilości litrów paliwa podaną przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2022 | 09:00


» Lokalizacja

19-520 Banie Mazurskie


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się