Opracowanie wielowariantowych koncepcji odtworzenia konstrukcji żelbetowych i stalowych przesypowych wież odpopielania dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów