Przebudowa drogi gminnej nr 109073L Aleksandrówka-Batorz "za stodołami" od km 0+670 do km 1+620 długości 950

» Opis zapytania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 0,950 km;
PODBUDOWA:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 -warstwa górna (grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm) w ilości 2.945,00 m2;
NAWIERZCHNIA:
- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 2.945,00 m2;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu w ilości 2.945,00 m2;
- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 2.850,00 m2;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu w ilości 2.850,00 m2;
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:
- Ręczne plantowanie poboczy w ilości 950,00 m2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

23-320 Batorz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Batorz
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się