Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2022 | 10:10


» Lokalizacja

Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Wybickiego 1
37-700 Przemyśl
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się