Dostawa soku jabłkowego oraz naturalnej wody źródlanej.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2022 | 11:00


» Lokalizacja

ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
15-950 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Napoje
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
15-950 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się