„Dostawa odzieży, obuwia- ochronnego i roboczego oraz akcesoriów ochronnych- część 11B- akcesoria robocze".

» Opis zapytania

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w umowie:

a) rękawice robocze ( różne rodzaje)
b) buty robocze gumowo-filcowe (tzw. gumofilce),
c) fartuch drelichowy roboczy,
d) skarpety męskie
e) klapki męskie,
f) czapkę kominiarkę,
zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi zawarte w:
a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG,
b) ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku,
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.01.2022 | 11:30


» Lokalizacja

32-020 Wieliczka


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się