Usługa obsługi Konferencji Naukowo - Technicznej »FORGAZ 2022« organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 6 - 8 czerwca 2022 r. Postępowanie powtórzone.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

Lubicz
31-503 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Instrumenty
  • Sport
  • Turystyka
  • Zabawki
  • Kultura i sztuka

» Dane nabywcy

Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
Lubicz
31-503 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się