Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik - Kolonia, gm. Bełżec

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia gm. Bełżec’
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bełżec oraz w m. Szalenik-Kolonia. Prowadzone postępowanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szalenik-Kolonia w następującym zakresie: jednostka ewidencyjna: 061802_2 Bełżec – Obręb 0001 Bełżec, dz. Nr: 1594; Obręb 0003 Szalenik- Kolonia, dz. Nr: 64, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 116/1, 117/2, 210, 120, 121, 122, 125/1, 125/2, 126/1, 130, 131, 135.
Długość sieci grawitacyjnej PVC-U: 301,5 m
Ilość studzienek rewizyjnych: 21
Ilość studni zbiorczych: 11
Długość rurociągów podciśnieniowych PE:
- kolektor rur PE 160: 586,1 m
- kolektor z rur PE 125: 191,5 m
- kolektor z rur PE 90: 115,5 m

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

22-670 Bełżec


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bełżec
ul. Lwowska 5
22-670 Bełżec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się