Przebudowa sieci nN w Białymstoku na os. Wysoki Stoczek - ul. Studzienna - Ogrodniczki - etap X na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.