Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Okonek w roku 2022.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji a także prac z zakresu ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg leśnych, dojazdów pożarowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Okonek w roku 2022.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji a także prac z zakresu ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg leśnych, dojazdów pożarowych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.6. - lista powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.01.2022 | 09:00


» Lokalizacja

64-965 Okonek


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Okonek
Kolejowa 16
64-965 Okonek
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się