„Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadlisk przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach.”

» Opis zapytania

Przedmiot postępowania obejmuje swoim zakresem opracowanie dok. proj. dotyczącej wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru oraz realizację robót bud. na podstawie wykonanej dokumentacji.
W związku z koniecznością wykonania prac budowlanych w obrębie 4 zapadlisk przy ul. Królika w Tarnowskich Górach, Zamawiający będzie realizować zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty, które należy wykonać to:
-sporządzenie szczegółowego projektu wykonania robót budowlanych i projektu zabezpieczeń obiektów budowlanych,
Zakres prac obejmuje usunięcie gruntów zawałowych i budowlanych oraz gruzu budowlanego z miejsc zapadlisk i szkód powstałych w obiektach budowlanych naziemnych i podziemnych oraz w infrastrukturze drogowej, będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Tarnowskie Góry,
-wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu,
-wykonanie prac budowlanych.
Roboty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ekspertyzą GIG oraz wydaną decyzją PINB w Tarnowskich Górach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

42-600 Tarnowskie Góry


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Góry
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się