Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice.
2. Zakres robót obejmuje:
a) wykonanie nawierzchni tłuczniowej ok. 577 m²,
b) wykonanie nawierzchni poboczy ok. 132 m²,
c) uzupełnienie nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego ok. 100 m².
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona ze SWZ dokumentacjaprojektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące odpowiednio załączniki nr 6, 7 i 8.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

59-305 Rudna


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się