Remont zejścia na plażę nr 24 w Jastrzębiej Górze na terenie działek 1, 1/1, 2/4 obręb Jastrzębia Góra

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem zejścia na plażę nr 24 w Jastrzębiej Górze na terenie działek 1, 1/1, 2/4 obręb Jastrzębia Góra.
Szczegółowy zakres robót określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik A do SWZ, Opis Techniczny, Rysunki, oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym - ilości orientacyjne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

84-120 Władysławowo


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Władysławowo
Gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
telefon: +48 586745400
fax: Brak
email: um@wladyslawowo.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się